Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών   Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Οδηγός σπουδών   Οδηγός σπουδών
Ωρολόγιο πρόγραμμα & Πρόγραμμα εξεταστικής   Ωρολόγιο πρόγραμμα & Πρόγραμμα εξεταστικής
Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας    

 ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ-ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (εκτ. 13η/10.09.2020) και την επικύρωσή της από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (13η/17.09.2020) πληροφορείστε ότι κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

 

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Υπηρεσίες προς Φοιτητές/τριες Γενικές Υπηρεσίες
Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών/τριων (Σ. Ε. Φ.) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Aegean Moodle Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Παν. Αιγαίο
Εύδοξος Σύστημα Κράτησης Αιθουσών (CRMS)
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα Βιβλιοθήκη
Erasmus + Τηλεφωνικός Κατάλογος
AIESEC Συμβουλευτικοί Σταθμοί