Math Symbol

Διδακτικές Μονάδες 

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.) ο οποίος λαμβάνεται υπ' όψη στον υπολογισμό του Βαθμού Πτυχίου. 

 

ECTS (Πιστωτικές Μονάδες) 

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ECTS (Πιστωτικών Μονάδων - Π.Μ.) ο οποίος ισοδυναμεί με το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει ο/η φοιτητής/τρια για το μάθημα. Ο συνολικός αριθμός ECTS (Πιστωτικών Μονάδων) λαμβάνεται υπ' όψη στις προϋποθέσεις απόκτησης Πτυχίου. 

 
 

Δήλωση Μαθημάτων 

Στα πρώτα δύο εξάμηνα κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώσει μαθήματα που αντιστοιχούν το πολύ σε 48 ECTS (πιστωτικές μονάδες) ανά εξάμηνο ενώ στα επόμενα εξάμηνα, μέχρι και το 6ο εξάμηνο, μαθήματα που αντιστοιχούν το πολύ σε 63 ECTS ανά εξάμηνο. Τέλος οι φοιτητές/τριες από το 7ο εξάμηνο και μετά μπορούν να δηλώνουν το πολύ 11 μαθήματα ανά εξάμηνο.

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να δηλώνει ανά εξάμηνο μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 ECTS (επιλεγμένα από οποιοδήποτε εξάμηνο).

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εγγράφονται και να παρακολουθούν μαθήματα από το Πρόγραμμα Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) ή άλλων Τμημάτων της Σχολής ή του Πανεπιστημίου, τα οποία θα κατοχυρώνονται στη βαθμολογία τους ως «Προαιρετικά» ή «Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά» (βλ.4.3.2) με τις ECTS (πιστωτικές μονάδες) που έχουν στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. Ειδικότερα,

οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμβουλεύονται:

  • στα πρώτα δύο εξάμηνα να δηλώνουν οπωσδήποτε τα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.
  • στα άλλα εξάμηνα να δίνουν προτεραιότητα στα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων που δεν έχουν περάσει και μετά στα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.


Επιλογή Συγγράμματος ανά Μάθημα


Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα σύγγραμμα ανά μάθημα, από τα προτεινόμενα συγγράμματα ανά μάθημα, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν ανά εξάμηνο από την Ακαδημαϊκή Γραμματεία της Εισαγωγική Κατεύθυνσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο του ΥΠΕΠΘ:

eudoxus.gr

Αγγλικά


Κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια κατατάσσεται μετά από γραπτή δοκιμασία σε ένα από τα τρία επίπεδα διδασκαλίας Αγγλικών. Όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου στο οποίο έχει καταταγεί, εγγράφεται στο επόμενο επίπεδο. Η υποχρέωση των φοιτητών και φοιτητριών σε ότι αφορά την Αγγλική γλώσσα εκπληρώνεται όταν επιτύχουν στις εξετάσεις του 3ου επιπέδου.
 

Πρακτική Ασκηση


Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει από καιρό συμπεριλάβει μεταξύ των μαθημάτων επιλογής που προσφέρονται στους/στις φοιτητές/τριες του και το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο είναι μάθημα του 7ου και 8ου εξαμήνου σπουδών. H εκπόνηση της πρακτικής άσκησης γίνεται κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Ο κύριος στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να φέρει φοιτητές/τριες του τμήματος σε επαφή με πραγματικούς χώρους εργασίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία πολύτιμη εργασιακή εμπειρία πριν ακόμη να αποφοιτήσουν από το τμήμα.
 

Βελτίωση Βαθμολογίας


Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν επιτύχει σε κάποιο μάθημα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία πριν από μία εξεταστική περίοδο, να ζητήσουν επανεξέταση στο μάθημα αυτό κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους.  Τελικός βαθμός είναι το μέγιστο των δύο βαθμολογιών. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αιτηθούν την επανεξέταση του ίδιου μαθήματος όσες φορές το επιθυμούν.
 

Σύμβουλος Σπουδών


Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο πανεπιστήμιο. Για οποιαδήποτε προβλήματα εκπαιδευτικής φύσεως οι φοιτητές/τριες προσφεύγουν σε πρώτη φάση στον Σύμβουλο Σπουδών τους. Για τους πρωτοετής φοιτητές ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι φοιτητές των επόμενων εξαμήνων έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον Σύμβουλό τους ελεύθερα, από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος με την δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου. Προτρέπονται οι φοιτητές να επισκέπτονται τον Σύμβουλό τους τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο.
 

Αλλαγές Μαθημάτων 

Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να υφίσταται αλλαγές, ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για ειδικότητες αποφοίτων Μαθηματικών.  Μάθημα το οποίο αφαιρείται από το Πρόγραμμα Σπουδών υπολογίζεται κανονικά για όσους έχουν εγγραφεί και έχουν επιτύχει σ' αυτό ενώ θεωρείται ως ουδέποτε διδαχθέν για τους υπόλοιπους.