Math Symbol

 • Δηλώσεις μαθημάτων 
 • Αγγλικά 
 • Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου
 • Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Βελτιώσεις βαθμολογίας

  

» Δηλώσεις μαθημάτων

Οι φοιτήτριες/τες του 1ου έτους έχουν δικαίωμα να εγγράφονται στα μαθήματα του εξαμήνου τους και μόνο σε αυτά. Οι φοιτήτριες/τες του 2ου και 3ου έτους έχουν δικαίωμα να εγγράφονται σε μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 54 ECTS ανά εξάμηνο. Οι φοιτήτριες/τες του τελευταίου έτους και οι φοιτήτριες/τες επί πτυχίο μπορούν να εγγράφονται σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 90 ECTS ανά εξάμηνο. Στις παραπάνω 54 και 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα των Αγγλικών.

Οι δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξάμηνου, εκτός του αρχικού (Α’ εξάμηνο), γίνεται μέσω του διαδικτύου, μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου ή Ιανουαρίου αντίστοιχα. Οι φοιτήτριες/τες αρχικά πρέπει να προμηθευτούν τους λογαριασμούς και τους κωδικούς πρόσβασης (password) ηλεκτρονικά στη σελίδα https://ype.aegean.gr/setyourpass/ , οι οποίοι ισχύουν για όλα τα εξάμηνα φοίτησης. Οι εγγραφές γίνονται στη κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου : http:// www.samos.aegean.gr/  

Οι δηλώσεις μαθημάτων πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά, γιατί δεν είναι δυνατό να εξεταστεί η/ο φοιτήτρια/φοιτητής σε μάθημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί.

Όλες/οι οι φοιτήτριες/τες, από το Γ’ Εξάμηνο και μετά, έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα από τα άλλα Τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πτυχίο λαμβάνονται υπόψη μέχρι πέντε (5) μαθήματα από άλλα Τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων. Τα μαθήματα τα οποία επιτρέπεται να δηλωθούν, γιατί δεν έχουν το ίδιο ή παρεμφερές περιεχόμενο με μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, θα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Προτεινόμενα μαθήματα από την Κατεύθυνση  Μαθηματικών:

Χειμερινό εξάμηνο: Άλγεβρα,  Διακριτά Μαθηματικά, Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων, Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙI, Ομάδες και Μετρικοί Χώροι, Θεωρία Αριθμών, Φυσική Ι, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Γλώσσες Προγραμματισμού, Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ.                                                                   

Εαρινό εξάμηνο: Απειροστικός Λογισμός IV, Θεωρία Ομάδων, Μιγαδική Ανάλυση, Μαθηματική Λογική, Θεωρία Galois, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Γενική Τοπολογία, Θέματα Ανάλυσης, Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού, Φυσική ΙΙ.

 Προτεινόμενα μαθήματα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων:

Χειμερινό εξάμηνο: Δομές Δεδομένων, Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Αλγόριθμοι & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων.                                                              

Εαρινό εξάμηνο: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Βάσεις Δεδομένων Ι, Τεχνητή Νοημοσύνη, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 • Επιλογή Συγγράμματος ανά μάθημα

Οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα σύγγραμμα ανά μάθημα, από τα προτεινόμενα συγγράμματα ανά μάθημα του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν ανά εξάμηνο από την Ακαδημαϊκή Γραμματεία της Εισαγωγική Κατεύθυνσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο του ΥΠΕΠΘ: eudoxus.gr

  

» Αγγλικά

Τα μαθήματα των Αγγλικών αντιστοιχούν σε τρία επίπεδα διδασκαλίας (Groups) και είναι υποχρεωτικά . Σημειωτέον δε, ότι πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τον υποχρεωτικό μέγιστο συνολικό αριθμό μαθημάτων της δήλωσης μαθημάτων των φοιτητών. Οι φοιτήτριες/τές στην αρχή του Α΄ εξαμήνου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, κατανέμονται στο Πρώτο ή το Δεύτερο επίπεδο ανάλογα με τις γνώσεις τους. Η εγγραφή τους σε επόμενο επίπεδο είναι δυνατή μόνο μετά από επιτυχή εξέταση στην ύλη του επιπέδου που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάμηνο. Το Δεύτερο και Τρίτο επίπεδο υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές.

Γενικός στόχος των μαθημάτων είναι να προσφέρονται στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να έχουν την ικανότητα στο τέλος του δευτέρου έτους σπουδών να διαβάζουν επιστημονικά κείμενα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους, να παρακολουθούν διαλέξεις και σεμινάρια και να παρουσιάζουν προφορικά και γραπτά δικές τους εργασίες.

Αναλυτικότερα, οι ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας ανά επίπεδο (Group) και η διδακτέα ύλη έχουν ως ακολούθως:

 1ο  Επίπεδο:      2 ώρες γενικά Αγγλικά, 1 ώρα εργαστήριο

2ο  Επίπεδο:      1 ώρα γενικά Αγγλικά, 1 ώρα οικονομική ορολογία, 1 ώρα εργαστήριο.

3ο  Επίπεδο:      1 ώρα γενικά Αγγλικά, 1 ώρα οικονομική ορολογία, 1 ώρα εργαστήριο.

Στα πλαίσια των γενικών Αγγλικών διδάσκονται γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για τις προφορικές και γραπτές εργασίες των φοιτητών.

Όσον αφορά στην οικονομική ορολογία διδάσκεται βασικό λεξιλόγιο από το βιβλίο “English for Business Studies” στο 2ο επίπεδο και 3ο επίπεδο.

Βασική μαθηματική ορολογία: Και στα τρία επίπεδα (Groups) περιλαμβάνεται μια επιπλέον ώρα διδασκαλίας όπου διδάσκεται Βασική Μαθηματική Ορολογία από το βιβλίο “English for Mathematics”. Αναλυτικότερα:

 1ο Επίπεδο:   Geometry, the number system, mathematical operations, mathematical symbolism, matrices, equations, proportion.

2ο Επίπεδο:   Functions, real analysis, complex numbers, sequences, series, curves and surfaces.

3ο Επίπεδο:   Differentiation, integration, vectors, elementary statistics, probability, group theory, logic.

 Το μάθημα της βασικής μαθηματικής ορολογίας  καλύπτει το 40% της τελικής βαθμολογίας κάθε επιπέδου.

Στο πρόγραμμα σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης συμπεριλαμβάνεται και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής (Αγγλικά-TOEFL/GMAT) που δεν προσφέρει ECTS και διδάσκεται κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου. Οι ώρες διδασκαλίας ανέρχονται σε τρεις (3) την εβδομάδα και σκοπός του είναι να προετοιμάσει τη συμμετοχή φοιτητών, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, σε εξετάσεις που πιστοποιούν την ικανότητά τους στην ικανοποιητική χρήση της Αγγλικής γλώσσας που συνδυάζει και μαθηματική ορολογία.

 

» Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου

 Για να καταστεί πτυχιούχος φοιτήτρια/της της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)    Να έχει επιτύχει σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (17 μαθήματα).

β)    Να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 19 πρόσθετα μαθήματα, τα οποία να πληρούν τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

 1. Να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 107 ECTS,
 2. Τουλάχιστον 14 από αυτά, θα πρέπει να προέρχονται από τα ΚΕΥ μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΣΑΧΜ.

γ)    Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 240 ECTS.

δ)    Να έχει επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχει απαλλαγεί από αυτά.

ε)    Στα 36 μαθήματα και στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο, καθώς και στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, δεν προσμετρούνται τα μαθήματα Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ.

στ)  Στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μέχρι 5 μαθήματα από άλλα τμήματα.

Στο τελευταίο έτος του προγράμματος σπουδών (εναλλακτικά και στο τρίτο έτος) έχει συμπεριληφθεί η Πρακτική Άσκηση, η οποία είναι ΚΕΥ μάθημα, και στην οποία αντιστοιχούν 6 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση, η οποία προσμετράει στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ εβδομάδες, πραγματοποιείται συνήθως τους θερινούς μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος) και δηλώνεται μαζί με τα μαθήματα του εαρινού ή χειμερινού εξαμήνου. Φοιτήτρια/της που δεν έχει δηλώσει εκ των προτέρων την Πρακτική Άσκηση, δε δικαιούται συμμετοχή σε αυτή.

Οι φοιτήτριες/τες έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, από το 4ο έτος των σπουδών τους και μετά, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του τμήματος ή άλλων τμημάτων. H Πτυχιακή Εργασία είναι ισοδύναμη με τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε) και της αντιστοιχούν 15 ECTS. Η Πτυχιακή Εργασία, η οποία προσμετράει στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, πρέπει να δηλώνεται ως μάθημα στη δήλωση μαθημάτων από το Ζ’ εξάμηνο και μετά (χειμερινό ή εαρινό), διαφορετικά δε θα μπορεί να εκπονηθεί πτυχιακή εργασία. Η επιλογή θέματος γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η αίτηση εξετάζεται από την γενική συνέλευση του τμήματος και επικυρώνεται με τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της/του φοιτήτριας/τη. Οι φοιτήτριες/τες δεν μπορούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή εργασία που ανέλαβαν πριν την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τους. Η/Ο φοιτήτρια/της είναι υποχρεωμένη/νος κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας να καταθέτει λεπτομερή έκθεση προόδου στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής κάθε τρεις μήνες.

 

 • Υπολογισμός του Βαθμού Πτυχίου

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου ισχύουν οι εξής κανόνες:

     1.Κάθε μάθημα (που προσμετράει στο πτυχίο) έχει ένα συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται από τις Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) του μαθήματος ως εξής:

 

 • 1 – 2 Δ.Μ. συντελεστής βαρύτητας 1
 • 3 – 4 Δ.Μ. συντελεστής βαρύτητας 1.5
 • περισσότερες από 4 Δ.Μ. συντελεστής βαρύτητας 2
 • Πτυχιακή Εργασία = 3 x 4 Δ.Μ. συντελεστής βαρύτητας 4

 

 1. Συγκεκριμένα:
 • Τα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) έχουν 5 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 2).
 • Τα Κατά Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΚΕΥ) έχουν 4 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1.5).
 • Τα Επιλογής μαθήματα (Ε) έχουν 2 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1).
 • Η Πτυχιακή Εργασία έχει 12 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 4).
 1. Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο:

 

 Β= (Μ1Β1+...+ΜnBn) / (M1+...+Mn)

 

όπου n είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων, που προσμετρούνται στο πτυχίο και  πέρασε η/ο φοιτήτρια/της, Βi είναι οι βαθμοί σ’ αυτά τα μαθήματα και Mi είναι οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν σε αυτά.

Στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο, καθώς και στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου,

 • δε μετρώνται – δηλαδή έχουν συντελεστή βαρύτητας 0 - τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ,
 • λαμβάνονται υπόψη μέχρι 5 μαθήματα από άλλα τμήματα ή κατευθύνσεις τμημάτων.
 1. Λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
 2. Οι φοιτήτριες/τες που έχουν επιτύχει σε περισσότερα από τα απαιτούμενα μαθήματα μπορούν να ζητήσουν να μην υπολογισθούν στο βαθμό πτυχίου μερικά από αυτά, αρκεί τα υπόλοιπα να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του αρ. 14 του Ν. 3549/2007, επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτήτριες/τες που πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης του πτυχίου και έχουν συμπληρώσει 7 εξάμηνα φοίτησης.

 » Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ

Βεβαίωση για την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ (σύμφωνα με το Π.Δ.44,ΦΕΚ 63/09.03.2005) χορηγείται στους πτυχιούχους της Κατεύθυνσης, που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 4 τουλάχιστον μαθήματα (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα) που εντάσσονται στην περιοχή της Πληροφορικής και χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η Βεβαίωση χορηγείται, μαζί με τον τίτλο σπουδών, κατά την απονομή πτυχίων – διπλωμάτων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Στην περίπτωση που, φοιτητής επιτύχει σε λιγότερα από 4 μαθήματα  του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και μεταγενέστερα, συμμετέχοντας σε Π.Μ.Σ. (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) επιτύχει σε μαθήματα που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής, χορηγείται η σχετική βεβαίωση, λαμβάνοντας υπόψη τα μαθήματα και από τους δύο κύκλους σπουδών.

Μαθήματα που εντάσσονται στην περιοχή της Πληροφορικής και χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 

Τμήμα Μαθηματικών, Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών: Πληροφορική με Εφαρμογές, Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός), Εισαγωγή στην Πληροφορική, Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων.

Τμήμα Μαθηματικών, Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών: Αριθμητική Ανάλυση, Γλώσσες Προγραμματισμού, Διακριτά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Κρυπτογραφία, Κωδικοποίηση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Δομές Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων Ι, Λειτουργικά Συστήματα, Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού.

»Βελτιώσεις Βαθμολογίας

Οι φοιτήτριες/τες που έχουν επιτύχει σε κάποιο μάθημα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση, για τη βελτίωση της βαθμολογίας τους, στο μάθημα αυτό με αίτηση τους, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία. Επανεξέταση μπορεί να γίνει κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και μόνο για μαθήματα που έχουν δηλωθεί από την/τον φοιτήτρια/τη το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτήτριες/τες που περνούν κάποιο μάθημα για πρώτη φορά την περίοδο Σεπτεμβρίου δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε αυτό.

Επίσης, κατόπιν ολοκλήρωσης του 4ου έτους και πριν από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, η/ο φοιτήτρια/της μπορεί να δηλώσει μέχρι 5 μαθήματα που πέρασε σε προγενέστερη εξέταση και στα οποία επιθυμεί βελτίωση της βαθμολογίας του. Στα μαθήματα αυτά μπορεί να εξετάζεται σε όλες τις εξεταστικές που προσφέρονται. Τα 5 μαθήματα θα δηλώνονται με αίτηση, η οποία θα υποβάλλεται μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας. Η/Ο φοιτήτρια/της δε δικαιούται αλλαγή των 5 μαθημάτων που επέλεξε. Σε περίπτωση επανεξέτασης η/ο φοιτήτρια/της διατηρεί τον μεγαλύτερο βαθμό. Το πρόγραμμα σπουδών υφίσταται αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Μάθημα το οποίο αφαιρείται από το Πρόγραμμα Σπουδών υπολογίζεται κανονικά για όσους έχουν εγγραφεί και επιτύχει σ’ αυτό, ενώ θεωρείται ως ουδέποτε διδαχθέν για τους υπολοίπους.

 

 • Σύμβουλος Σπουδών

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο πανεπιστήμιο. Για οποιαδήποτε προβλήματα εκπαιδευτικής φύσεως οι φοιτήτριες/τες προσφεύγουν σε πρώτη φάση στον Σύμβουλο Σπουδών τους. Για τους πρωτοετείς φοιτητές ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι φοιτητές των επόμενων εξαμήνων έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον Σύμβουλό τους ελεύθερα, από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος με την δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου.

Προτρέπονται οι φοιτητές να επισκέπτονται τον Σύμβουλό τους τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο.

 

 • Μεταβατικές Διατάξεις

 Οι κάτωθι μεταβατικές διατάξεις θα ισχύουν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

Μεταβατικές Διατάξεις (για έτη εισαγωγής από 2000-2001 έως και 2005-2006)

Για να καταστεί πτυχιούχος ένας φοιτητής της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, ο οποίος εισήχθη στο πρώην Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 έως και 2005-2006, απαιτείται να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχει επιτύχει στα παρακάτω μαθήματα (ή τα αντίστοιχά τους):
 • Απειροστικός Λογισμός Ι.
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι και Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Γραμμική Άλγεβρα).
 • Πληροφορική με Εφαρμογές (ή στα παλαιά μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική ή Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής).
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 • Πιθανότητες Ι (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων Ι ή στο νέο μάθημα Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες)
 • Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Στατιστική Ι
 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Πιθανότητες ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ)
 • Στατιστική ΙΙ
 • Στοχαστικές Διαδικασίες (ή στο παλαιό μάθημα Στοχαστικές Διαδικασίες Ι)
 • Μοντέλα Παλινδρόμησης (ή στο παλαιό μάθημα Ανάλυση Παλινδρόμησης)
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι (ή στο παλαιό μάθημα Μικροοικονομική Θεωρία)
 • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω μαθημάτων).
 • Να έχει επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχει απαλλαγεί από αυτά.

Τα μαθήματα Πρακτική Άσκηση, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ υπολογίζονται στα μαθήματα και στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο, καθώς και στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

Στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μέχρι 5 μαθήματα από άλλα τμήματα ή κατευθύνσεις τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  

Μεταβατικές Διατάξεις (για έτη εισαγωγής από 2006-2007 έως και 2014-2015)

 

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 έως και 2014-2015 για να καταστούν πτυχιούχοι πρέπει:

 

α)    Να έχουν επιτύχει σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (23) του Οδηγού Σπουδών 2014-15 – με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό (Υ ή ΚΕΥ ή Ε) - με τις παρακάτω εξαιρέσεις- αντιστοιχίες:

Εξαιρέσεις - δεν υποχρεούται να επιτύχει στα παρακάτω μαθήματα:

 • Χρονοσειρές

Αντιστοιχίες Μαθημάτων - υποχρεούται να επιτύχει στα παρακάτω μαθήματα:

 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι και Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Γραμμική Άλγεβρα)
 • Πληροφορική με Εφαρμογές (ή στα παλαιά μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική ή Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής)
 • Πιθανότητες Ι (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων Ι ή στο νέο μάθημα Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες)
 • Πιθανότητες ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ)
 • Μοντέλα Παλινδρόμησης (ή στο παλαιό μάθημα Ανάλυση Παλινδρόμησης)
 • Ανάλυση Διακύμανσης (ή στο παλαιό μάθημα Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων)

β) Να έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον 33 μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεωτικών Μαθημάτων. Στα μαθήματα αυτά δεν περιέχονται τα μαθήματα: Αγγλικά ΙΙ και Αγγλικά ΙΙΙ.

γ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 240 ECTS.

δ) Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχουν απαλλαγεί από αυτά.

ε) Στα 33 μαθήματα και στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο, καθώς και στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, δεν προσμετρούνται τα μαθήματα Αγγλικά Ι, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT.

στ) Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπολογίζεται στα 33 μαθήματα και στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο, καθώς και στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, μόνο για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα ΣΑΧΜ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-10.

ζ) Στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη μέχρι 5 μαθήματα από άλλα Τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.