Math Symbol

 

Σπουδeς στα Μαθηmατικa

 

Πολιτική Ποιότητας Προγράμματα εξαμήνων και εξεταστικής
Κανονισμός σπουδών Οδηγοί σπουδών (παλαιοτέρων ετών)
Κανονισμός - ΦΕΚ - Τροποποιήσεις Προτεινόμενα θέματα ΜΔΕ - Εαρινό Εξ. 2023-24
  Σύστημα on-line αιτήσεων (Nautilus)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύεται (Φ.Ε.Κ. 1679/15.05.2018) αναμορφωμένο σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:

     (α) Θεωρητικά Μαθηματικά

    (β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 

Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,

(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ομάδες Μαθημάτων

Ομάδα Α (κατεύθ. «Θεωρητικά Μαθηματικά»)
A1 Άλγεβρες και Ομάδες Lie ECTS: 7.5
A2 Διαφορική Γεωμετρία ECTS: 7.5
A3 Θεωρία Τελεστών ECTS: 7.5
A4 Μεταπτυχιακή Άλγεβρα ECTS: 7.5
A5 Θεωρία Ομάδων ECTS: 7.5
A6 Μέτρο και Πιθανότητες ECTS: 7.5
A7 Συναρτησιακή Ανάλυση ECTS: 7.5
A8 Τοπολογία ECTS: 7.5
A9 Αλγεβρική Τοπολογία ECTS: 7.5


Ομάδα Β (κατεύθ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»)
Β1 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ECTS: 7.5
Β2 Δυναμικά Συστήματα ECTS: 7.5
Β3 Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες ECTS: 7.5
Β4 Μαθηματική Φυσική ECTS: 7.5
Β5 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ECTS: 7.5
Β6 Στατιστική ECTS: 7.5
Β7 Στοχαστική Μοντελοποίηση ECTS: 7.5
Β8 Αριθμητική Ανάλυση ECTS: 7.5


Ομάδα Γ
Γ1 Διακριτά Μαθηματικά ECTS: 7.5
Γ2 Ιστορία Μαθηματικών ECTS: 7.5
Γ3 Μαθηματική Λογική ECTS: 7.5
Γ4 Μαθηματικό Λογισμικό ECTS: 7.5
Γ5 Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση ECTS: 7.5
Γ6 Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών ECTS: 7.5


Ομάδα Δ
Υποομάδα Δ1
Δ1.1 Θέματα Άλγεβρας ECTS: 5
Δ1.2 Θέματα Ανάλυσης ECTS: 5
Δ1.3 Θέματα Γεωμετρίας ECTS: 5
Δ1.4 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων ECTS: 5
Δ1.5 Θέματα Μοντελοποίησης ECTS: 5
Υποομάδα Δ2
Δ2.1 Σεμινάριο Άλγεβρας ECTS: 2.5
Δ2.2 Σεμινάριο Ανάλυσης ECTS: 2.5
Δ2.3 Σεμινάριο Γεωμετρίας ECTS: 2.5
Δ2.4 Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων ECTS: 2.5
Δ2.5 Σεμινάριο Μοντελοποίησης ECTS: 2.5


Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 30 ECTS                     Πληροφορίες