Math Symbol

 

Σπουδeς στα Μαθηmατικa

 

Πολιτική Ποιότητας Προγράμματα εξαμήνων και εξεταστικής
Κανονισμός σπουδών Οδηγοί σπουδών (παλαιοτέρων ετών)
Κανονισμός - ΦΕΚ - Τροποποιήσεις Προτεινόμενα θέματα ΜΔΕ - Εαρινό Εξ. 2023-24
  Σύστημα on-line αιτήσεων (Nautilus)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύεται (Φ.Ε.Κ. 1679/15.05.2018) αναμορφωμένο σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:

     (α) Θεωρητικά Μαθηματικά

    (β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 

Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,

(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ομάδες Μαθημάτων

Ομάδα Α (κατεύθ. «Θεωρητικά Μαθηματικά»)
A1 Άλγεβρες και Ομάδες Lie ECTS: 7.5
A2 Διαφορική Γεωμετρία ECTS: 7.5
A3 Θεωρία Τελεστών ECTS: 7.5
A4 Μεταπτυχιακή Άλγεβρα ECTS: 7.5
A5 Θεωρία Ομάδων ECTS: 7.5
A6 Μέτρο και Πιθανότητες ECTS: 7.5
A7 Συναρτησιακή Ανάλυση ECTS: 7.5
A8 Τοπολογία ECTS: 7.5
A9 Αλγεβρική Τοπολογία ECTS: 7.5


Ομάδα Β (κατεύθ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»)
Β1 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ECTS: 7.5
Β2 Δυναμικά Συστήματα ECTS: 7.5
Β3 Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες ECTS: 7.5
Β4 Μαθηματική Φυσική ECTS: 7.5
Β5 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ECTS: 7.5
Β6 Στατιστική* ECTS: 7.5
Β7 Στοχαστική Μοντελοποίηση ECTS: 7.5
Β8 Αριθμητική Ανάλυση ECTS: 7.5
Β9 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά* ECTS: 7.5


Ομάδα Γ
Γ1 Διακριτά Μαθηματικά ECTS: 7.5
Γ2 Ιστορία Μαθηματικών ECTS: 7.5
Γ3 Μαθηματική Λογική ECTS: 7.5
Γ4 Μαθηματικό Λογισμικό ECTS: 7.5
Γ5 Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση ECTS: 7.5
Γ6 Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών ECTS: 7.5


Ομάδα Δ
Υποομάδα Δ1
Δ1.1 Θέματα Άλγεβρας ECTS: 5
Δ1.2 Θέματα Ανάλυσης ECTS: 5
Δ1.3 Θέματα Γεωμετρίας ECTS: 5
Δ1.4 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων ECTS: 5
Δ1.5 Θέματα Μοντελοποίησης ECTS: 5
Υποομάδα Δ2
Δ2.1 Σεμινάριο Άλγεβρας ECTS: 2.5
Δ2.2 Σεμινάριο Ανάλυσης ECTS: 2.5
Δ2.3 Σεμινάριο Γεωμετρίας ECTS: 2.5
Δ2.4 Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων ECTS: 2.5
Δ2.5 Σεμινάριο Μοντελοποίησης ECTS: 2.5


Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – 30 ECTS                     Πληροφορίες

* Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής μαθήματα από αυτά που ακολουθούν (σημειώνονται με αστερίσκο) μπορούν να αντικατασταθούν με αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» (Σ.Α.Χ.Μ.).