Math Symbol

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύεται (Φ.Ε.Κ. 1679/15.05.2018) αναμορφωμένο σύμφωνα με το Ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:

(α) Θεωρητικά Μαθηματικά

(β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,

(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Εξεταζόμενα μαθήματα για έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών, του Τμήματος Μαθηματικών:  Κατάλογος μαθημάτων από ΓΣΕΣ 6/27.03.2014 και ΓΣΕΣ 2/08.11.2017

 

          http://msc.math.aegean.gr