Math Symbol

Η αποστολή του εργαστηρίου είναι:
  1. Υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος στα αντικείμενα των εφαρμογών των μαθηματικών, του μαθηματικού λογισμικού και της ψηφιακής τυπογραφίας.
  2. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
  3. Παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα της Επιστήμης των Υπολογιστών σε σχέση με τις ανάγκες ενός Τμήματος Μαθηματικών.
  4. Υποστήριξη και ανάπτυξη Μαθηματικού (και βοηθητικού) λογισμικού και διάδοση και συντήρηση ανοιχτών προτύπων στον Ακαδημαϊκό χώρο.
  5. Έρευνα στο χώρο της Ιστορίας της τυπογραφίας με έμφαση στη Μαθηματική Τυπογραφία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου στο διαδίκτυο: http://myria.math.aegean.gr/labs/dt/
 
Αποστολή του εργαστηρίου είναι να παρέχει τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διοικητική υποστήριξη για τη με κάθε τρόπο προώθηση της έρευνας και των επιστημονικών ανταλλαγών στις κατευθύνσεις που έχουν σχέση με τις ποσοτικές μεθόδους και τις θεωρίες της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών.
Από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου ξεχωρίζουν:
  1. Η διοργάνωση ενός πολύ μεγάλου διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο International Conference on the Teaching of Mathematics (3-6 Ιουλίου 1988). Στο Συνέδριο πήραν μέρος περίπου 320 σύνεδροι από 53 χώρες. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης σε έκταση έρευνας που έγινε ποτέ σε διεθνές επίπεδο με θέμα τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών (δείγμα 500.000 μαθητών). Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Wiley.
  2. Η εκτέλεση ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ύψους 125.000.000 δρχ. Μέσω του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο πολυμέσων, υποστηρίχθηκε η διοργάνωση πολλών συνεδρίων και θερινών Σχολείων, αγοράστηκαν πάνω από 2000 βιβλία καθώς και λογισμικό και βάσεις δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πολλών καθηγητών στο Τμήμα αλλά και φοιτητών του Τμήματος σε συνέδρια. Επίσης, έγινε αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και δημιουργήθηκαν οδηγοί ασκήσεων σε μορφή HTML, προσβάσιμοι στους φοιτητές μέσω του διαδικτύου.
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωμετρίας, Δυναμικών Συστημάτων και Κοσμολογίας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει σκοπό την ανάπτυξη της κοσμολογικής έρευνας στη χώρα μας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε προβλήματα που εμφανίζονται στην τομή των εξής κλάδων: Διαφορική Γεωμετρία και Τοπολογία, Χαοτικά Δυναμικά Συστήματα, Χαμιλτωνιανές Μέθοδοι, Γενική Σχετικότητα, Πληθωριστική και Κβαντική Κοσμολογία. Στους στόχους του Εργαστηρίου είναι η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, εξειδικευμένων συμποσίων, σεμιναρίων κλπ, καθώς και η πρόσκληση και ενεργός συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα των σημαντικότερων επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο στους εν λόγω κλάδους
 
Οι σκοποί του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της έρευνας στις περιοχές της Θεωρίας Ομάδων και της Θεωρίας Τελεστών, η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των θεωριών αυτών καθώς και η διερεύνηση των εφαρμογών τους. Στα πλαίσια του Εργαστηρίου γίνεται έρευνα μεταξύ άλλων στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Γραφήματα και Ομάδες, Γεωμετρική Θεωρία Ομάδων, Ανάλυση σε Ομάδες Lie, Άλγεβρες Τελεστών, Διαφορικοί Τελεστές, Μη Γραμμικοί Τελεστές. Στους στόχους του Εργαστηρίου είναι η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ερευνητές από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.
Το εργαστήριο Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (ΣΤΑΔ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 323 (ΦΕΚ, Τεύχος Α, 19.11.2002) και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής. Σκοποί του εργαστηρίου είναι:
Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων.
Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
Η συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να συμβάλει στη μελέτη και λύση τεχνολογικών προβλημάτων της χώρας.
H Δρ. Χριστίνα Παρπούλα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο εργαστήριο ΣΤΑΔ με υποτροφία αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Επικοινωνία: X. Παρπούλα, Κτίριο Βουρλιώτη (υπόγειο) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου στο διαδίκτυο: https://labstadaaegean.wixsite.com/labstada-aegean
 
Το εργαστήριο Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΑΧΜΑ)ιδρύθηκε με το Π.Δ. 323 (ΦΕΚ, Τεύχος Α, 19.11.2002) και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Αναλογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.
Σκοποί του εργαστηρίου είναι:
Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων.
Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
Η συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να συμβάλει στη μελέτη και λύση τεχνολογικών προβλημάτων της χώρας.